segunda-feira, 4 de maio de 2009


Hare Krishna!!!

Segue abaixo as datas especiais do mês de Maio:


MADHUSUDAN

1. (Fri) Gaura-saptami. Jahnu-saptami. Sri Jahnavi Puja (Sri Ganga-puja).

3. (Sun) Gaura-navami. Appearance of Sri Nityananda-sakti, Sri Jahnava Devi, and Sri Rama-sakti, Sri Sita Devi.

5. (Tue) Gaura-ekadasi. Gaura Ekadasi. Fast.

6. (Wed) Gaura-dvadasi. Paran by 9:16 a.m.

8. (Fri) Gaura-chaturdasi. Sri Nrsimha-chaturdasi: Appearance day of Sri Nrsimhadev. Full fast until after sunset, then no grains (anukalpa).

9. (Sat) Purnima. Paran by 8:46 a.m. Sri Krishna's Phul-dola and Salil Bihar. Disappearance of Srila Parameshwari das Thakur. Appearance of Srila Srinivas Acharyya. Buddha Purnima: Appearance day of Lord Buddha.


TRIVIKRAM


10. (Sun) Krishna-pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj.

14. (Thu) Krishna-panchami. Disappearance of Srila Ramananda Raya.

20. (Wed) Krishna-ekadasi. Apara Ekadasi. Fast.

21. (Thu) Krishna-dvadasi. Paran by 9:20 a.m. Appearance of Srila Vrindavana das Thakur.

24. (Sun) Amavasya.

25. (Mon) Gaura-pratipad. Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Dum Dum Park, Calcutta: Sri Sri Guru-Gauranga-Radha-Madana-Mohanjiu installation day festival.

28. (Thu) Gaura-chaturthi. Disappearance of Srila Bhakti Gaurava Giri Maharaj (Sripad Paramananda Vidyaratna Prabhu).


Abaixo mais algumas fotos de Sábado no Prema!!!Nenhum comentário:

Postar um comentário